Brev til Syntese-revy fra Morten Jersild AS v. Allan Knoblauch.
Brev til Syntese-revy fra Østre Gasværk v. Morten Grunwald.
Syntese-revy, vedtægter. Dateret 1990.