Mot Strømmen. Anmeldelse (Nordisk kulturkonference. Mot Strømmen 1989, Oslo). Anne Hege Simonsen. Klassekampen.
Overdragelsesdokument. Hvem ler. (Mot Strømmen. Det Åbne Teater 1989, Oslo). Syntese.
Kulturkamp med kjønnshår. Omtale (Mot strømmen. Det Åbne Teater 1989, Oslo). Jon Selas, Janne Møller-Hansen. VG.
Mot strømmen. Omtale (Mot strømmen. Det Åbne Teater 1989, Oslo). Halvor Fjermeros. Norsk Klassekampen.
Mot strømmen. Plakat (Nordisk kulturkonference. Mot strømmen, Oslo 1989). Torsten Jurell. Ultimo januar 1989.
Nordisk Kultur. Annonce (Mot stømmen. Konferanse 27.1-29.1. 1989, Oslo). Avis. Medio januar 1989.
Syntese. Interview (Nordisk kulturkonference. Mot strømmen 1989, Oslo). Jahn Thon. Norsk Klassekampen.
Vil forene kunsten og politikken. Omtale (Nordisk kulturkonference. Mot Strømmen 1989, Oslo). Klassekampen).