Kulturministeriet undersøger Kunstakademiets sagsbehandling. Pressemeddelelse.
De har som repræsentant for Syntese. Brev fra Kulturministeriet til Syntese (Kunstakademiets sagsbehandling) .
Kunstnerne i Syntese bliver ikke professor. Lykke. Aarhus Stiftstidende.
Syntese klager over Akademiet. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Torben Wierup. Berlingske Tidende.
Alvorlige fejl i kunstakademiets ansættelsesprocedure. Pressemeddelelse.
Vedrørende proceduren (stillingsbesættelse). Brev fra Syntese til Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Hermed til Deres fortsatte orientering. Brev fra Syntese til kulturminister Jytte Hilden.
Professoral syntese. Omtale – leder (Kollektivt professorat 1994) Berlingske Tidende.
Billedkunstskolerne har modtaget. Brev fra Det Kongelige Danske Kunstakademi til Syntese.
SKET I UGEN. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Søren Vinterberg. Politiken.
KRIG OM HOF-KUNSTNERENS PROFESSOR-JOB. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Alex Steen. Kunstavisen. Medio april 1994.
Kollektiv ansøgning afvist. Omtale (Kollektiv professorat 1994). Jens Kerte. Politiken.
Nej til kollektivt professorat. Omtale (Kollektivt professorat 1994). RB. Information.
Nej til ansøgning om kollektivt professorat. Omtale (Kollektivt professorat 1994). RB. Politiken. Medio april 1994.
Kunstakademiet afviser Synteses ansøgning. Omtale (Kollektivt professorat 1994). dam. Information. Medio april 1994.
Nej til Syntese. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Torben Weirup. Berlingske Tidende. Medio april 1994.
Vedrørende det fagkyndige udvalgs og undervisningsrådets bedømmelse. Brev fra Syntese til Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Kunstakademiets fagkyndige udvalg finder ingen anledning. Pressemeddelelse.
Vedrørende bedømmelsen af ansøgninger. Brev fra Det Kongelige Danske Kunstakademi til Syntese.
Syntese søger professorat. Omtale (Kollektivt professoret 1994). Torben Weirup. Berlingske Tidende.
Kunstnergruppe søger professorat. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Hanne Dam. Information.
Kollektiv ansøgning, professorat, Kunstakademiet.
Til kulturminister Jytte Hilden. Følgebrev vedr. kollektiv ansøgning, professorat, Kunstakademiet.
Professorstilling. Stillingsopslag – version 2.
Professorstilling. Stillingsopslag. Det Kongelige Danske Kunstakademi.