Vincent – gæsteprofessor i Kina. Portrætartikel. Bent Petersen. North Art – Art Magazine nr. 102. Dateret 2008.
Er kunst kun udsmykning. Artikel. (Herfra min verden går, Hou Skole) Hanne Gammelgaard Jensen. Liv i skolen, 4. JCVU. Ultimo november 2005.
Ingen krig i vores navn. Annonce. Bragt i Politiken, Information og Ekstrabladet m.fl.
Man skal kunne se, hvad det handler om. Interview (Laurie Grundt). Pelle Rink. Politiken.
Syntese, Kunst- og Kulturgruppen. Opslag Lexikon.org.
Usikkerhed i kunstnerkredse. Omtale. Lisbeth Bonde. Information.
OM KONSENSUSFORSLAGET. Pressemeddelelse. Buster Bruun, Per Johan Svendsen, Steen Krarup Jensen. Medio april 1998.
Alle for alle. Steen Krarup Jensen. Tidsskriftet KUNST, nr. 2 1996.
Meld kunsten ind i samfundet. Leder. Tidsskriftet KUNST, nr. 2 1996.
Syn for sagn. Steen Krarup Jensen. Tidsskriftet KUNST, nr. 2 1996.
Tabu. Debatindlæg. Ole Sporring. Fagbladet Billedkunstneren (Billedkunstnernes Forbund).
BKFs TROVÆRDIGHED OG EKSISTENSBERETTIGELSE ER TRUET. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Fagbladet Billedkunstneren (Billedkunstnernes Forbund).
Kan Ole Sporring se realiteterne i øjnene. Debatindlæg. Steen Krarup Jensen. Fagbladet Billedkunstneren (Billedkunstnernes Forbund).
Giv BKF’s Formand en årsløn på 400.000 kr. Debatindlæg. Steen Krarup Jensen. Fagbladet Billedkunstneren (Billedkunstnernes Forbund).
Drop forsøgene på at lave kvalitative optagelseskriterier. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Fagbladet Billedkunstneren (Billedkunstnernes Forbund).
Hvorfor anlægge kvalitetskriterier ved optagelse i BKF. Svar på Per Johan Svendsen indlæg side 20. Debatindlæg. Jane Balsgaard. Fagbladet Billedkunstneren (Billedkunstnernes Forbund).
Slip kunsten skattefri. Kronik. Steen Krarup Jensen. Jyllands-Posten.
Makværk. Debatindlæg om udsmykning af Store Torv, Aarhus. Steen Krarup Jensen. Jyllands-Posten.
SVAR TIL OLE SPORRING. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Fagbladet Billedkunstneren nr. 6 (Billedkunstnernes Forbund).
A-Kasse. I-Kasse. Debatindlæg. Ole Sporring. Fagbladet Billedkunstneren nr. 6 (Billedkunstnernes Forbund).
A-KASSE. I- KASSE. Debatindlæg. Ole Sporring. Fagbladet Billedkunstneren (Billedkunstnernes Forbund).
BKFs optagelsesregler er irrelevante i A-Kassesammenhæng. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Fagbladet Billedkunstneren 4-5 (Billedkunstnernes Forbund).
Indholdsforbudet er ophævet. Annonce. Tidsskriftet KUNST, nr 4 1995.
Undskyld. Debatindlæg. KUNSTs redaktion. Tidsskriftet KUNST, nr. 4 1995.
Hvad vil KUNST – Kan man det. Leder. Tidsskriftet Kunst, nr. 4 1995.
Øvhullet. Må vi så få ro. Steen Krarup Jensen. Tidsskriftet KUNST nr. 4 1995.
Kunstnerne står i kø … og Skæg og snot II. BKF og KUNSTs redaktion. Tidsskriftet KUNST, nr. 3 1995.
Øvhullet. I-kassen. Per Johan Svendsen. Tidsskriftet Kunst, nr. 3 1995.
Svar på leder og Replik. BKF Midtjylland v. Frode Gundorf Nielsen og KUNSTs redaktion. Tidsskriftet KUNST, nr. 3 1995.
Lad kunderne vælge, hvem ellers. Leder. Tidsskriftet Kunst, nr. 3 1995.
Billedkunstnerne kan bruge det eksisterende A-Kassesystem. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Fagbladet Billedkunstneren nr. 3 Juni -Juli (Billedkunstnernes Forbund).
Stop ribusskandalen. Badge. Primo april 1995.
KUNST,KVALITET OG ELITE. Machiavelli på dansk. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Fagbladet Billedkunstneren (Billedkunstnernes Forbund).
Tivoli og døde grise. Interview. Steen Krarup Jensen. bibi. Horsens Folkeblad.
Kunstpædagogikken må være kritisk . Per Johan Svendsen. Tidsskriftet Giraffen. Dateret 1994.
Kulturministeriet undersøger Kunstakademiets sagsbehandling. Pressemeddelelse.
De har som repræsentant for Syntese. Brev fra Kulturministeriet til Syntese (Kunstakademiets sagsbehandling) .
Tanker omkring en kunstudsmykning. Artikel (Herfra min verden går, Hou Skole) Per Johan Svendsen. Billedpædagogisk Tidsskrift.
Kunstnerne i Syntese bliver ikke professor. Lykke. Aarhus Stiftstidende.
Syntese klager over Akademiet. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Torben Wierup. Berlingske Tidende.
Alvorlige fejl i kunstakademiets ansættelsesprocedure. Pressemeddelelse.
Vedrørende proceduren (stillingsbesættelse). Brev fra Syntese til Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Hermed til Deres fortsatte orientering. Brev fra Syntese til kulturminister Jytte Hilden.
Billedkunstskolerne har modtaget. Brev fra Det Kongelige Danske Kunstakademi til Syntese.
SKET I UGEN. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Søren Vinterberg. Politiken.
KRIG OM HOF-KUNSTNERENS PROFESSOR-JOB. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Alex Steen. Kunstavisen. Medio april 1994.
Kollektiv ansøgning afvist. Omtale (Kollektiv professorat 1994). Jens Kerte. Politiken.
Nej til kollektivt professorat. Omtale (Kollektivt professorat 1994). RB. Information.
Nej til ansøgning om kollektivt professorat. Omtale (Kollektivt professorat 1994). RB. Politiken. Medio april 1994.
Kunstakademiet afviser Synteses ansøgning. Omtale (Kollektivt professorat 1994). dam. Information. Medio april 1994.
Nej til Syntese. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Torben Weirup. Berlingske Tidende. Medio april 1994.
Vedrørende det fagkyndige udvalgs og undervisningsrådets bedømmelse. Brev fra Syntese til Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Kunstakademiets fagkyndige udvalg finder ingen anledning. Pressemeddelelse.
Vedrørende bedømmelsen af ansøgninger. Brev fra Det Kongelige Danske Kunstakademi til Syntese.
Hvad med kulturen. Annonce. Det fri Aktuelt.
Syntese søger professorat. Omtale (Kollektivt professoret 1994). Torben Weirup. Berlingske Tidende.
Kunstnergruppe søger professorat. Omtale (Kollektivt professorat 1994). Hanne Dam. Information.
Syntese-sagen omtalt i udlandet. Omtale. (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989). Bjarke Regn Svendsen. Billedkunstnernes Forbund – 41. årgang. NR. 1 Februar 1994. Primo februar 1994.
Professorstilling. Stillingsopslag – version 2.
Professorstilling. Stillingsopslag. Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Alter naivt. Omtale (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989). Jak. Information.
Østre Landsret. 03.03.1993 – Syntese. Uddrag af IP-rets-tidsskriftets omtale af landsretsdom. GRUR Int. Primo december 1993.
Nej til MAGT-STRICHT igen. syntese. Annonce. Jyllands-Posten.
Så vandt vi ‘Syntesesagen’. Omtale (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg 1989). Jane Balsgaard. BILLEDKUNSTNERNES FORBUND – 40. årgang. nr. 2. maj 1993.
Overgreb på udstilling for retten. Elisa Nielsen. Det Fri Aktuelt.
Malerierne som vendte hjem. Omtale (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989). Peter Øvig. Information.
Syntesedommen. Interview med kulturminister Grethe Rostbøll (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989). Niels Sylvest. BILLEDKUNSTNERNES FORBUND – 39. årgang. Nr. 1. Feb – Marts. 1992.
Afdelingen for luxusartikler. Debatindlæg – tegning (Retssag. Den Lange rejse, Charlottenborg, København 1989). Per Marquard Otzen. Information.
Enhjørningens hemmelighed. Debat (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989). Morten Skriver. Information.
Magten og kunsten. Leder. Dam. Information.
Unibank vs. Kunst og Kultur, 2. runde. Omtale-tegning (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989). Per Marquard Otzen. Information.
Den gældbundne kunstner. Omtale (Retssag. Den lange rejse, Carlottenborg, København 1989). Leder. Jyllands-Posten.
Lovligt at beslaglægge kunst. Omtale (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989). Jens Bech. Jyllands-Posten.
Kreditor må fjerne udstillede malerier. Omtale (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989). Hanne Guldberg Mikkelsen. Berlingske Tidende.
Ars bana. Leder. Jak. Information.
Helheden forsvandt da kunstværker blev fjernet. Omtale (Retssag. Den lange rejse, Charlotteborg, København 1989). Jens Bech. Jyllands-Posten.
Til Unibank fra Syntese. Omtale. (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989). dam. Information. Primo december 1991.
Sagen SYNTESE kontra Unibank.Omtale (Retssag. Den lange rejse, Charlottenborg, København 1989) Syntese. BILLEDKUNSTNERNES FORBUND – 39. årgang NR. 5.OKT. -NOV. 1991.
TV-klip om retssagen Syntese vs SDS-Unibank. Den Lange rejse. Charlottenborg, København,1989. DR, TV-Avisen. Dateret 1991.
SYNTESE kontra Unibank (Retssag. Den lange rejse. Charlottenborg, København 1989. Syntese. Fagbladet Billedkunstneren (Billedkunstnernes Forbund). Dateret 1991.
Gud er neger – og hun har nogle dejlige nødder. Interview (Per Johan Svendsen) Laila Walter. Solidaritet. Primo marts 1991.
Forslag til ny dansk svinerace. Debatindlæg – tegning. Per Johan Svendsen. Politiken.
Akademiskandale. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Information.
Kunstnergruppen Syntese svarer igen på SDSs generalforsamling. Omtale (Retssag. Den lange rejse. Charlottenborg 1989, København). Hanne Dam. Information.
Racisme uden fremtid. Omtale. Kulturfestivalen Racismen har ingen fremtid. Kunstnernes Hus, Aarhus. Peter Kramer. Det Fri Aktuelt.
Kultur fra hele verden. Omtale. Kulturfestivalen Racismen har ingen fremtid. Kunstnernes Hus, Aarhus. Det Fri Aktuelt.
Racismen har ingen fremtid. Programfolder (forside). Maleri, Dido Lusamba. Vedr. kulturfestivalen Racismen har ingen fremtid. Kunstnernes Hus, Århus. Medio november 1989.
Racismen har ingen fremtid. Programfolder (side 2-3 af 4, dagsprogrammer) vedr. kulturfestivalen Racismen har ingen fremtid. Kunstnernes Hus, Århus. Medio november 1989.
Oprør på vej i kunstnerforbund. Omtale. Kurt Dahl. Land og Folk.
Kunstneraktion mod racisme. Omtale. Kulturfestivalen Racismen har ingen fremtid. Kunstnernes Hus Aarhus. Kurt Dahl. Land og Folk.
Den Lange Rejse. Artikel. Per Johan Svendsen. ArbejderAvisen.
Kunst er ikke en diæt for eliten. Og. Vi kunne da sagtens male åkander. 2 interviews ( Den lange rejse. Charlottenborg 1989, København). Hanne Dam. Information.
Nix venner. Debatindlæg (Den lange rejse. Charlottenborg 1989, København). Bent Irve. Information. Primo august 1989.
Hvad vil Bent Irve. Debatindlæg (Den Lange Rejse. Charlottenborg 1989, København). Syntese.
Den nakna okânsliga makten. Omtale (Den lange rejse. Charlottenborg 1989, København). Bertil Lindgren. Kulturkikaren. Ultimo juli 1989.
Fra Fifi til fabeldyr. Interview (Den lange rejse. Charlottenborg 1989, København). Janne Kjellberg. Klassekampen.
Op på barrikaderne kættere og genier. debatindlæg (Den lange rejse, Charlottenborg 1989, København). Harald Søbye. Ekstra Bladet.
Alex Steen og øretæverne. Debatindlæg (Den lange rejse. Charlottenborg 1989, københavn) Alex Steen, Bent Falbert. Ekstra Bladet.
Kunstnere truer Alex Steen med tæv. Debatindlæg (Den lange rejse, Charlottenborg 1989, København). Syntese. Ekstrabladet.
Tak for rusk. Læserbrev (Den lange rejse. Charlottenborg 1989, København). Anne Marie Engholm. Politiken.
120 kunstnere på Den lange rejse. Omtale (Den lange rejse. Charlottenborg 1989, København). iben. Frederiksborg Amts Avis.
Kritikken tilbage til kunsten. Anmeldelse (Den lange Rejse. Charlottenborg, København). Lene Dam. Kooperationen. Medio juli 1989.
For en ny antiborgerlig kunst! Annonce (Den lange rejse. Charlottenborg 1989, København). Syntese.
Den lange rejse, en internationale. Omtale (Den lange rejse. Charlottenborg 1989, København). Preben Hygum. Information.
Li peng og Deng Xiaoping er mordere. Annonce. Kunst- og Kulturgruppen Syntese. Information.
Kunsten må gå til venstre. Artikel. Per Johan Svendsen. Arbejderavisen.
Militær-aktion på Hovedbanegården. Omtale( Happening 1989. Stop dødspatrujerne i Mellemamerika). Dorte Hygum. Land og Folk.
Masseanholdelse på Hovedbanegården. Omtale (Happening 1989. Stop dødspatruljerne i mellemamerika, København). Dorte Hygum. Land og Folk.
Til helvede med det mondæne. Omtale. (Den Lange Rejse. Charlottenborg, København). Kurt Dahl. Land og Folk.
Nordisk Kultur. Annonce (Mot stømmen. Konferanse 27.1-29.1. 1989, Oslo). Avis. Medio januar 1989.
Syntese. Interview (Nordisk kulturkonference. Mot strømmen 1989, Oslo). Jahn Thon. Norsk Klassekampen.
Vil forene kunsten og politikken. Omtale (Nordisk kulturkonference. Mot Strømmen 1989, Oslo). Klassekampen).
Gnags og Anker gir Nicaragua et løft. (Starten på projekt Ruinas del Gran Hotel). Per Krabbe. Land og Folk.
Kunstnere må påtage sig et ansvar. Interview Steen Krarup Jensen. Claus Grymer. Kristeligt Dagblad.
Iøvrigt mener vi at der skal skabes en bred antiracitisk kulturkamp. Annonce. (Syntese). Information.
Et alternativ til den borgelige fims, defaitismen og forsigtigheden i dansk kunst. Annonce (Syntese). Information Medio maj 1988.
Billedkunst er ikke bare til pynt. Anmeldelse (Har spøgelser noget at sku’ ha’ sagt. Balderkilde, Stedet for morderne billedkunst, København). Gitte Pedersen. Land og Folk.
Dansk kunst skal tilbage til virkeligheden. Annonce (Har spøgelser noget at sku’ ha’ sagt? Balderkilde, Stedet for moderne kunst, København). Politiken.
Tidens paradigmeskift, som en fis i en hornlygte. Annonce. (Har spøgelser noget at sku ha sagt. Balderkilde, Stedet for moderne kunst, København). Information.
Når byen møder håndværkeren bag kunsten. Interview. (Trolden, Odder. Steen Krarup Jensen). Claus Grymer. Magasinet Kunst og Kommunikation. Medio marts 1988.
Spalteplads. Debatindlæg. Thomas Thurah. Information.
Hans Richard tager fejl. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Information.
Jysk Profil. Omtale (udstillingen Kunst til byen, Århus Kunstbygning). Else Steen Hansen. Det Fri Aktuelt.
Udfejning. Boganmeldelse (Så er der fernisering, af Ole Lindboe). Bent Irve. Information.
Staten, ideologien og kunsten. Artikel. Per Johan Svendsen, Steffen Stumman Hansen. Klassekampen.
Kunststøtte uden reklame. Debatindlæg. Steen Krarup Jensen. Det Fri Aktuelt.
Solidaritet. Lidt om dovenskab, lyst, format, sponsorpenge og kunsten som en del af samfundet. Steen Krarup Jensen. Kataloget til udstillingen Skulpturtur. Kunstbygningen, Århus.
Pas på. Kulturfims (Per Johan Svendsen, Steen Krarup Jensen og Flemming Vincent. 1984, Charlottenborgs Efterårsudstilling). Fra bogen, Så er der fernisering. Ole Lindboe. Dateret 1987.
Uden om den varme grød. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Kunst- og kulturgruppen Syntese. Information.
Postmodernismen er død. Omtale (Er stilheden permanent. Forsvar for fornuften – om oplevelse og virkelighed) S.W. Medie ukendt.
Outsiderne blev smidt ud. Omtale (Modernisme I Dansk Malerkunst. Jens Jørgen Thorsen.1987 Forlaget Palle Fogtdal) Medio marts 1987.
Gruppen SYNTESE satte rav i den på de fine saloner. Omtale (Modernisme I Dansk Malerkunst. Jens Jørgen Thorsen. 1987 Forlaget Palle Fogtdal, København). Medio marts 1987.
Anmelder lirum larum. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Kunst- og kulturgruppen Syntese. Information. Medio december 1986.
Statens museum for kluns. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Information.
Offentligt og privat stinker tidsånden ud af kulturens gab. Annonce. Dateret 1986.
Kunstens fremtid. Pressemeddelelse om høring og udstilling (Er Stilheden Permanent. Medborgerhuset,Ahlefeldtsgade, København).
Debatpanel. Jesper Jensen, Peter laugesen, Per Johan Svendsen, Erik Hagens, Annie Hedvard (Er Stilheden Permanent. Ahlefeldtsgade, København 1986).
Prøv igen. Debatindlæg. Per Johan Svendsen. Information Medio marts 1986.
Er stilheden permanent? Debat. Annoncer (Er Stilheden Permanent. Medborgerhuset,Ahlefeldtsgade, København) Medie ukendt. Medio februar 1986.
Mød op! Debat. Annoncer (Er Stilheden Permanent? Medborgerhuset, Ahlefeldtsgade, København) Medier ukendte. Medio februar 1986.
Dansk kunstliv styres af en usynlig mafia. Annonce. Medie ukendt. Dateret 1985.
Talende tavshed. Debatindlæg (Den kunstneriske højrebølge). Peter Laugesen. Information.
Magten, billedet og det ophøjede. Debatindlæg (Den kunstneriske højrebølge). Hein Heinsen. Information.
Danske Myter – Dansk jord i danske hoveder. Plakat (udstilling af samme navn. Medborgerhuset Blågårds Plads, København).
Papirkurven ræber. Debatindlæg i digtform (Den kunstneriske højrebølge). Peter Laugesen. Information.
Albert Mertz er gået i stå. Debatindlæg (Den kunstneriske højrebølge). Per Johan Svendsen. Information. Medio april 1985.
Påfaldende fortielse. Debatindlæg (Den kunstneriske højrebølge). Kasper Monrad. Information.
Hvem er Kasper Monrad – er han kunstpamper? Debatindlæg (Den kunstneriske højrebølge). Albert Mertz. Information. Ultimo marts 1985.
Former med og uden indhold. Debatindlæg (Den kunstneriske højrebølge). Kasper Monrad. Information.
Mord på dansk billedkunst. Debatindlæg (Den kunstneriske højrebølge). Per Johan Svendsen. Information. Ultimo februar 1985.
Selvmord. Debatindlæg (Den kunstneriske højrebølge). Erik Kjær. Information. Medio februar 1985.
Den kunstneriske højrebølge. Kronik. Syntese. Information.
KÆRE PUBLIKUM, HØJTÆREDE SMAGSDOMMERE…. Katalogtekst (Efterårsudstillingen 1984, Charlottenborg, København 1984). Syntese.
Kære publikum, Højtærede smagsdommere. Efterskrift på unikadigte fra ABC-digtegenerator til publikums brug. (Charlottensborgs Efterårsudstilling 1984. Charlottenborg, København).
Der sker noget på Charlottenborg-Den helt vilde Syntese. Anmeldelser (Charlottenborgs Efterårsudsstilling 1984, København). Alex Steen og Jens Jørgen Thorsen. Ekstra Bladet.
Charlottenborg ABC. Unikadigt udskrevet af digtgenerator som publikum kunne benytte. (Charlottenborgs Efterårsudstilling 1984).
Ludere, lommetyve, kulørte klatter, bondefangere m. fl. Annonce (Charlottenborgs Efterårsudstilling 1984. Charlottenborg, København). Bragt i flere aviser.
Saglighed i anmeldelse af kunstudstilling. Replik til anmeldelse (Der festes omkring Daisys kolonihavehus. Musikhuset, Aarhus Festuge, Aarhus). Syntese. Aarhus Stftstidende. Medio september 1984.
Der er lort i kagen. Kronik. Kunstavisen. Syntese.
Skidt med navnet, billederne skal ses. Interview af Syntese.Peter Laugesen. Information.
Kunst skal nedbryde skranker. Omtale (I disse dage … . Rådhuset samt forskellige steder i byen, Odder). Aarhus Stiftstidende.
Hellere brand i gaden end ild i røven – støt regeringen Schlüter! Kronik. Syntese. Information.
Vi vil væk fra snobbet fims. Omtale (Gud er neger, og hun har nogle dejlige nødder. Galleri Cha-cha og Galleri 5eren, Herning). -lanng. Herning Folkeblad.
Kunst og nye klær. Lederartikel. (Gud er neger, og hun har nogle dejlige nødder. Galleri Cha-cha og Galleri 5eren, Herning). G.A. Herning Folkeblad.
Rystet over tilsendt porno. Omtale (Gud er neger, og hun har nogle dejlige nødder. Galleri Cha-cha og Galleri 5eren, Herning). -lanng. Herning Folkeblad.
Brev fra Syntese (dem med nødderne). Debatindlæg (Gud er neger, og hun har nogle dejlige nødder. Galleri Cha-cha og Galleri 5eren, Herning). Syntese. Herning Folkeblad.
Brev fra Jørgen Thorgaard og Aage Damgaard. (Gud er neger, og hun har nogle dejlige nødder. Galleri Cha-cha og Galleri 5eren, Herning).
Gud er neger og hun har nogle dejlige nødder. Pressemeddelse. Udstillingen Gud er neger og hun har nogle dejlige nødder. Galleri Cha-cha og Galleri 5eren, Herning). Syntese.
Velkomst til rengøringsholdet. Kronik. Steen Krarup Jensen. Information.
Fagforening eller …. Kronik. Steen Krarup Jensen. Politiken.
Hvad med amatørerne. Kronik. Steen Krarup Jensen. Information.
Sprængninger. Leder. Jak. Information.
Det vil blive en ulykke. Hans Jørgen Lembourn. Den nye Demokraten (Århus).
En ulykke, hvis dansk kulturpolitik blev en borgerlig politik. Hans Jørgen Lembourn. Lands-avisen Aktuelt.
Kunstnerne. Leder. Lands-avisen Aktuelt.
Det, samfundet helst vil have, er en kunst uden kunstnere. Egill Jacobsen. Lands-avisen Aktuelt.
Skulptursprængning – Brug kunstnerne og undgå ressourcespild. Steen Krarup Jensen. Lands-avisen Aktuelt.
Pakkede kunsten sammen i protest mod levevilkår. ha. Land og Folk.
Protest mod billedkunstnernes vilkår i Norden. Den nye Demokraten (Århus).
Sprængte skulptur. Bornholmeren.
Sprænger i protest sin kunst i luften. Erik Brogård. Lands-avisen Aktuelt.
Kunstværk sprængt i tusind stumper. Jesper Klit. Den nye Demokraten (Århus).
Eksplosiv kunstværk. Ny Dag (Nakskov).
På tirsdag ryger den i luften. Skulptursprængning. Steen Krarup Jensen. Jørn Rossing Jensen. Medie ukendt.